CV

Bekijk ook mijn LinkedIn-profiel.

Interim communicatie adviseur Schoonenberg Hoorcomfort, 2014-heden

 • Interne en externe communicatie voor twee reorganisaties..
 • Interne communicatie voor diverse verandertrajecten, waaronder om vanuit nieuwe missie en positionering te denken en te handelen, en integratie van Connect Hearing.
 • Verbeteren inzet interne communicatie.
 • Ontwikkelen en verzorgen communicatietrainingen voor leidinggevenden en medewerkers.

Interim Marketing Communicatie Manager, 216 BV, 2016

 • Interne communicatie voor transitieproces naar agile werken.
 • Analyse inzet en effectiviteit social media-activiteiten.
 • Ontwikkeling marketingcommunicatiestrategie.
 • Aansturing Marketing & Communicatieafdeling.

Interim communicatie projectleider Rabobank Nederland, 2014-2015

 • Interne communicatieactiviteiten voor de naamswijziging van het organisatieonderdeel Crisis Management & Fraudebestrijding naar Financial Economic Crime.
 • Interne communicatieactiviteiten voor de naamswijziging Rabobank Nederland/ International naar Rabobank voor het organisatieonderdeel Toezicht & Compliance.

Social media, 2014-2015

 • Ontwikkelen en verzorgen training social media strategie voor Vivium Zorggroep.
 • Ontwikkelen en verzorgen workshops Be Social / social media strategie en LinkedIn voor MKB-ondernemers.
 • Opzetten en inzet LinkedIn bedrijfspagina voor Maritime Travel Services.

Communicatie Karate-do Bond Nederland, 2013-heden

 • Ontwikkelen en realisatie strategisch communicatieplan.
 • Aanbesteding en ontwikkeling nieuwe website.
 • Communicatieactiviteiten voor Premier League toernooi Lotto Dutch Open 2013, 2014 en 2015 (ruim 600 deelnemers uit circa 50 landen): social media, website, nieuwsbrief, pers.

Interim Senior Communicatie Adviseur Eneco, 2013

 • Communicatieactiviteiten rondom de vergunningprocedure van een te bouwen bio-energiecentrale in Utrecht (Eneco BEC Groene Weide): opzetten en onderhouden website, organisatie inloopavond voor omwonenden en belangstellenden, communicatie met bewonersorganisaties.

Communicatie advies Zorgwerk Uitzendbureau, 2009–2013

 • Externe en interne communicatie en persactiviteiten: reorganisatie, overname.
 • Advies en helpen opstellen marketingplan 2010 – 2012.
 • Ontwikkelen en verzorgen van communicatietrainingen.

Diverse activiteiten / opdrachten, 2012-2013

 • Interne communicatieadvies voor de samenvoeging van twee vmbo-scholen.
 • Workshop interne communicatie “Omgaan met weerstand” voor 16 (middel)grote gemeenten.
 • Gastcollege interne communicatie bij InHolland.
 • Ontwikkelen en verzorgen van een communicatievaardighedentraining voor kinderdagopvang De Kleine Burgt.
 • Ontwikkeling en verzorgen van de workshop Positioneren voor Het Tasveld.
 • Ontwikkelen en uitrollen van de workshops Budo op de Werkvloer (persoonlijke ontwikkeling vanuit de budo-filosofie).

Internal branding Autobar Holland, 2012

 • Advies internal branding-traject, inclusief workshop voor het directieteam.
 • Interne communicatie advies.

Interim Senior Communicatie Adviseur Woonstad Rotterdam, 2011–2012

 • Doorlichten interne communicatie en opstellen intern communicatiebeleidsplan (incl. intranet verbeterplan).
 • Communicatieadvies en –activiteiten totstandkoming nieuwe organisatiestrategie.
 • ‘Ist’-situatie organisatiecultuur in beeld brengen en ontwikkelen voorstel cultuuraanpak.
 • Communicatieadvies en -activiteiten voor vertrek bestuurder, klantstrategie en medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Interim Manager Coöperatie, Communicatie & Marketing Rabobank Amerstreek, 2010-2011

 • Implementeren van de nieuwe CCM-organisatiestructuur.
 • Terugbrengen formatie. Gekoppeld hieraan vaststellen welke taken door het team worden opgepakt en welke activiteiten uitbesteed.
 • Bevorderen van efficiency en effectiviteit.
 • Professionaliseren van de afdeling.
 • Coachen en begeleiden van de CCM-medewerkers.
 • Advies en invulling geven aan toekomstig leiderschap van de afdeling CCM.
 • Opstellen visie en strategie CCM en teamplan voor 2011.
 • Opstellen crisis communicatieplan.

Interim Manager afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie Rabobank West-Brabant Noord, 2009

 • Aansturing afdeling (8 fte).
 • Sturing en structuur aanbrengen in het team.
 • Coachen, begeleiden en ontwikkelen van medewerkers (zowel qua inhoud als qua competenties).
 • Verbeteren efficiency en kwaliteit dienstverlening en daarmee het imago van de afdeling.
 • Analyse en advies plaats en organisatie van MCC-taken (centraal vs decentraal).
 • Advies aan directieleden en (commercieel) managers van alle afdelingen over het te voeren (strategisch) marketing, communicatie en coöperatie beleid.
 • Communicatie advies (lid stuurgroep) veranderprogramma Programma 2010: Processen & Sturing.<

Interim Programma Manager ING OIB, 2008

 • Verantwoordelijk voor de rollout van het values programma en het opzetten van het programma Quality Cup.

Marketing, Communicatie & Sales Program Manager Ernst & Young Nederland, 2007-2008

 • Programma verbetering proactief handelen.
 • Interne communicatie Global Marketing Calender.
 • Implementatie alumniprogramma.

PR & Communicatie advies Karate-do Bond Nederland, 2004–2010

 • Het opnieuw vormgeven van het ledenmagazine Taiko: opstellen nieuwe bladformule, nieuwe vormgeving, eindredactie.
 • PR & Communicatie advies.
 • Opstellen PR & Communicatieplan voor het internationale toernooi Dutch Open in maart 2009 en projectleiding over de uitvoering.
 • Organisatie van Kids Day tijdens de Dutch Open 2005.
 • Bestuurslid PR & Communicatie/Vice Voorzitter (2004-2005).

International Internal Communications Manager Ernst & Young Central Europe Area, 2003-2007

 • Opzetten en aansturing internationale intern communicatieteam.
 • Ontwikkeling en implementatie internationaal intern communicatiebeleidsplan.
 • Ontwikkeling en realisatie Area Awareness programma (20 landen/23.000 medewerkers).
 • Ontwikkeling en invoering CE Area intranet.
 • Selectie en implementatie Area content management systeem.
 • Projectleider/projectteamlid van diverse wereldwijde projecten.

Interne Communicatie Manager Ernst & Young Nederland, 2001-2007

 • Ontwikkeling en realisatie intern communicatiebeleidsplan.
 • Verankering Our Values Statement.
 • Ontwikkeling en realisatie Corporate Story.
 • Ontwikkeling en realisatie veranderprogramma proactief handelen.
 • Lid projectteam ontwikkeling extern/MarCom beleid.
 • Ontwikkeling en realisatie programma voor de viering van het 125-jarig bestaan.
 • Hoofdredactie personeelsblad en intranet.
 • Coaching van diverse communicatiemedewerkers.
 • Ontwikkeling en realisatie interne communicatieplannen voor diverse trajecten voor de Raad van Bestuur en HR.

PR & Communications Specialist Compaq Distribution Center Europe, 1997-2000

 • Ontwikkeling en realisatie communicatieplannen voor diverse (HR-)programma’s/projecten.
 • Ontwikkeling en realisatie diverse interne communicatiemiddelen.
 • Hoofdredactie personeelsblad.
 • Organisatie open huis event en personeelsevenementen.
 • Ontwikkeling beleidsprogramma bedrijfsbezoeken.
 • Sponsoring, donaties, relatiegeschenken.
 • Faciliteren culture workshops.

Vakinhoudelijke activiteiten

Opleidingen

 • EURIB Master of Brand Management: afstudeerrrichting internal branding, titel thesis: Zijn zzp’ers medemerkbouwers?
 • NIMA PR A en B
 • NIMA Marketing A en B

Lidmaatschappen

 • NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing)
 • Logeion (Beroepsvereniging voor Communicatieprofessionals)
 • PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers)