Veranderen vanuit de medewerkers

De afgelopen weken heb ik een aantal bijeenkomsten bijgewoond over communicatie bij veranderingen. Hierbij vielen mij twee sprekers op: Thijs Homan vertelde over veranderen met lef en Gerald Morssinkhof over gedragsverandering door communicatie. Het verhaal van deze twee mannen vertoonde een grote overeenkomst. Waar voorheen veranderingen werden opgelegd door de directie van een organisatie, pleiten zij er juist voor om veranderingen vanuit de organisatie zelf te laten komen. Met andere woorden: van het oude zendergericht naar de gedragsbenadering die we tegenwoordig hanteren.

Dat laatste herken ik. […]

17 juni 2013|Interne communicatie, Klantgericht, Verandercommunicatie|

Interne communicatie: je moet er wel wat voor doen

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat slechte interne communicatie een organisatie kan schaden. Het risico is groot dat medewerkers cynisch worden en geen idee hebben van hun bijdrage aan de organisatie. Slechte interne communicatie kan zelfs leiden tot een beroerd bedrijfsimago.

Dialoog ontbreekt

In de praktijk blijkt dat organisaties interne communicatie lastig vinden. Zo wordt er weliswaar gecommuniceerd over de strategie, maar toch begrijpen medewerkers de strategie veelal niet en weten ze ook niet hoe hun werk bijdraagt aan die strategie. Of de directie erkent de rol van […]

22 april 2013|Interne communicatie|