Oplossingen

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie? En als zij op verschillende locaties en verschillende tijden werken? Als ze geen vaste werkplek hebben? Als ze bij klanten werken en de afstand tussen organisatie en medewerker groot is?

Hiermee wordt het belang van een goede verbinding tussen organisatie en medewerker duidelijk. Dat is nodig zodat medewerkers hun werk kunnen doen, bijdragen aan organisatiedoelstellingen, en om medewerkerbetrokkenheid te vergroten.
Medewerkerbetrokkenheid is essentieel om de verwachtingen die een organisatie naar de buitenwereld wekt, te kunnen waarmaken. De medewerkers hebben tenslotte het contact met de klant, leveren producten en diensten, nemen klachten in behandeling, etc.

Wilt u meer weten over hoe DiCompass uw organisatie kan helpen? Neem dan contact met mij op via 06 52 509 609.