Internal branding

Het imago of merkbeeld dat een organisatie nastreeft, wordt gevoed van binnen uit de organisatie. Dat ontstaat door het dagelijkse handelen van medewerkers: de manier waarop medewerkers met klachten omgaan, de manier van communiceren met de buitenwereld, hoe systemen zijn ingericht, etc. Medewerkers zorgen er voor dat het merk tot leven komt voor klanten en andere stakeholders. Hiervoor moeten ze zich verbonden voelen met de organisatie, het product of de dienst.

Daar is de advisering van DiCompass dan ook op gericht: het verbinden van organisatie en medewerker. Met andere woorden door niet alleen te zorgen dat medewerkers willen maar ook kunnen en weten wat van hen wordt verwacht.

Ik help uw organisatie met

  • Onderzoek
  • Ontwikkelen internal branding programma
  • Realisatie
  • Projectmanagement
  • Klankboarden
  • Coaching

Wilt u weten hoe DiCompass uw organisatie kan helpen? Neem dan contact met mij op via 06 52 509 609.

Internal branding case

Bevorderen proactief handelen bij Ernst & Young Nederland

Bij Ernst & Young Nederland was ik projectleider van het verandertraject proactiviteit als onderdeel van de verankering van Our Values Statement (de kernwaarden). Onderzoek wees uit dat zowel klanten als medewerkers en partners aangaven dat de organisatie proactiever moest handelen. Hiervoor is onder mijn leiding een programma ontwikkeld met onder meer de volgende onderdelen: ontwikkelen film, awareness sessies, intensief communicatieprogramma, door middel van Q-sort (TDF/Q-research) achterhalen welke behoefte en prioriteiten leven bij de organisatie om deze gedragsverandering door te voeren, en verankering in HR-processen en -systemen.

Meer cases

 

Testimonial

Wij hebben Diana leren kennen als een zeer betrokken, gecommitteerde en enthousiaste collega. Kenmerkend zijn haar coöperatieve stijl van samenwerken, haar positieve, professionele, servicegericht en praktische instelling. Met haar enthousiasme wist Diana steeds een positieve, prettige sfeer te creëren. Verder heb ik Diana’s slagvaardigheid en daadkracht altijd zeer gewaardeerd: als je Diana iets vraagt, komt het altijd voor elkaar.”
Rob Meijers, Directeur Marketing,
Communicatie & Sales Ernst & Young Nederland

Meer testimonials