Professionaliseren communicatieafdeling

Een afdeling zit soms in zwaar weer. Er wordt een reorganisatie doorgevoerd of de manager is (tijdelijk) weggevallen. Het kan ook zijn dat de afdeling onvoldoende effectief en efficiënt werkt waardoor de werkdruk onnodig hoog is en de kwaliteit van het werk (te) laag. Of er spelen personele problemen op de afdeling. Zo zijn er tal van situaties waarbij externe hulp wordt gevraagd om de afdeling weer op de rit te krijgen. Iemand die vanuit een visie op het vak snel koers uitzet en vervolgens het team meekrijgt in de veranderingen.

Daar is de advisering van DiCompass dan ook op gericht: kijken, beslissen, motiveren en inspireren. Met andere woorden door niet alleen te kijken naar wat een organisatie wil maar ook kan, en daarbij het beste uit de mensen te halen.

Ik help uw organisatie met

  • Reorganiseren / structureren van de communicatie afdeling
  • Vergroten van efficiency en effectiviteit en de kwaliteit van de afdeling
  • Coachen en begeleiden van medewerkers
  • Opstellen / aanpassen functieprofielen

Wilt u weten wat DiCompass voor uw organisatie kan doen? Neem dan contact met mij op via 06 52 509 609.

Case professionaliseren afdeling

Plaatsbepaling marketing, communicatie & coöperatietaken in de organisatie

Deze opdracht heb ik uitgevoerd bij Rabobank West-Brabant Noord. Naast het aanbrengen van structuur in de afdeling en het aansturen en coachen van de medewerkers, speelde de discussie of de taken centraal of decentraal belegd moesten worden. Hiervoor zijn de ‘ist’ en ‘soll’ situatie in kaart gebracht en is vastgesteld welke stappen nodig zijn om van ist naar soll te komen. De ist situatie bestond uit een analyse van de taken, activiteiten en problemen. De soll situatie gaf weer op welke wijze de organisatie het best ondersteund zou kunnen worden op marketing-, communicatie- en coöperatiegebied. Op basis hiervan heb ik een advies uitgebracht aan de directie over de plaatsbepaling van deze taken in de organisatie. Na verschillende constructieve gesprekken met de directie is het advies overgenomen.

Meer cases

 

Testimonial

Diana is een uitstekende leidinggevende voor teams die een verandering moeten doormaken. Ze is een ondernemende en onafhankelijke interim manager. Ondernemend houdt voor mij in ‘kijken, denken, durven, doen’ en deze vier eigenschappen zijn bij Diana in een goede balans aanwezig.

Diana heeft visie op het vak marketing en communicatie, zij geeft deze disciplines een plek in de organisatie, ze bewaakt de kwaliteit welke geleverd moet worden en vertaalt dit naar de individuele rollen van de medewerkers. Diana legt de lat hoog, dat vraagt ze ook van haar teamleden, ze toont hierbij het juiste voorbeeldgedrag.

Haar stijl van leidinggeven is open en transparant. Ze gaat een confrontatie niet uit de weg en heeft aandacht voor pijnpunten die hierbij kunnen optreden. Zij kan daarbij redelijk makkelijk van stijl veranderen. Daarnaast heeft ze een goede sensitiviteit ten aanzien van de consequenties van haar handelen op collega-managers en directieleden getoond.

De inzet en flexibiliteit die Diana tijdens deze opdracht, die een vol jaar heeft geduurd, aan de dag heeft gelegd was groot. Ik ben dan ook buitengewoon tevreden met de wijze waarop zij deze opdracht heeft vervuld.
Hans Verdiessen,
Directievoorzitter Rabobank West-Brabant Noord

Meer testimonials