Zijn-zzpers-medemerkbouwersDe laatste jaren is er een verschuiving gaande in de wijze waarop organisaties en medewerkers met elkaar samenwerken. Die verschuiving wordt gekenmerkt door een groeiende behoefte aan flexibilisering. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de forse toename van het aantal zzp’ers, en het feit dat organisaties steeds vaker en steeds meer werken met een flexibele schil. Maar wat is het effect van deze flexibilisering op het merkimago van een organisatie?

Verschillende internal branding-theorieën stellen dat een aantal aspecten belangrijk is voor het merkgedrag van zowel interne als externe medewerkers. Voor de opleiding Master of Brand Management bij EURIB heb ik onderzocht of organisaties de door hen ingehuurde zzp’ers als medemerkbouwers zien. Het antwoord op deze vraag is ‘niet alle organisaties’. Als een organisatie slechts met enkele zzp’ers werkt, is dat misschien niet erg. Maar als een organisatie wel veel met externen werkt, of als zzp’ers uit naam van de organisatie contact hebben met de buitenwereld, dan is het in het belang van die organisatie dat de zzp’er conform de merkwaarden handelt.

Daarom heb ik een model ontwikkeld waarin vanuit de vijf elementen van merkgedrag is weergegeven waar organisaties op moeten letten bij het inhuren van zzp’ers, zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan de merkbelofte van die organisatie.

Deze presentatie is een samenvatting van het onderzoek en de uitkomsten. Aan bod komen de vijf elementen van merkgedrag, opzet van het onderzoek, de resultaten en conclusie en waar organisaties op kunnen letten bij het inhuren van zzp’ers.