Verandercommunicatie

Iedere verandering in een organisatie kan niet zonder communicatie. Van nieuwe klanten tot complete reorganisatie, van een nieuw logo tot een strategiewijziging, van een nieuw softwareprogramma tot een cultuurverandering. En communicatie werkt het best als alle betrokkenen zich bewust zijn van de (impact van de) veranderingen, zich er bij betrokken voelen en er aan meedoen.

Daar is de advisering van DiCompass dan ook op gericht: communicatie door participatie. Met andere woorden communicatie door niet alleen mee te denken maar door mee te doen.

Ik help uw organisatie met

  • Ontwikkelen communicatie programma
  • Realisatie
  • Projectmanagement
  • Klankboarden
  • Coaching

Wilt u weten hoe DiCompass uw organisatie kan helpen met verandervraagstukken? Neem dan contact met mij op via 06 52 509 609 of stuur een bericht.

Verandercommunicatie case

Verbeterprogramma Lean Six Sigma bij Rabobank West-Brabant Noord

Bij Rabobank West-Brabant Noord was ik verantwoordelijk voor de communicatie voor het programma Processen & Sturing. Dit veranderprogramma was gericht op het verbeteren van de klantbediening, het vergroten van de commerciële slagkracht en de efficiency vanuit Lean Six Sigma. Een traject dat succesvol is verlopen doordat communicatie gericht was op informatie, inspiratie en participatie.

Meer cases

 

Testimonial

Ik heb Diana leren kennen als een zeer gedreven professional. Empatisch en sensitief maar als het moet ook hard op de inhoud. Samen met Diana en het lokale projectteam heb ik een verbeterprogramma bij een grote lokale bank doorgevoerd waarbij Diana als geen ander de verbinding wist te leggen tussen de commerciële directoraten en de stafentiteit waar Diana interim-manager van was. Hierdoor is de bank in staat gesteld:
  • Om meer langs gestandaardiseerde processen te gaan werken en verspillingen te reduceren.
  • De dynamiek in haar markt bewuster in te schatten.
  • Zich bewust geworden dat er ook binnen een stafeenheid nog veel te winnen is in termen van efficiënt werken en een duidelijker taakafbakening.
  • Lean Six Sigma voor de gehele organisatie toepasbaar is.
Het enthousiasme waarmee Diana de theorie van Lean Six Sigma heeft doorvertaald naar haar eigen eenheid heeft mij en de projectmedewerkers veel positieve energie gebracht en heeft de bank geholpen bij het bereiken van een bovengemiddeld goed resultaat.”
Ian John Koelewijn, Senior businessconsultant Rabobank Nederland

Meer testimonials