Schoonenberg HoorSupport

In een tijd van reorganisaties waar onduidelijkheid en onbegrip was bij medewerkers heb ik de communicatielijnen uitgezet, mensen meegenomen in het proces om te gaan kijken naar een toekomstgerichte organisatie en de vertaalslag gemaakt. Activiteiten bestonden uit de ontwikkeling van een communicatiestrategie met kernboodschappen voor interne en externe doelgroepen, content creatie voor diverse communicatiemiddelen en het trainen van lijnmanagers. Hierbij schakelde ik tussen strategie en uitvoering al naar gelang wat op dat moment het beste kon bijdragen.