Verandertraject proactief handelen / verankering kernwaarden

Ernst & Young Nederland

Bij Ernst & Young Nederland was ik projectleider van het verandertraject proactiviteit, als onderdeel van de verankering van Our Values Statement. Onderzoek wees uit dat zowel klanten als medewerkers en partners zelf aangaven dat de organisatie proactiever moest handelen. En proactiviteit is een van de vertalingen uit Our Values Statement. Hiervoor is onder mijn leiding een programma ontwikkeld met onder meer de volgende onderdelen: ontwikkelen film, awareness sessies, intensief communicatieprogramma, door middel van Q-sort (TDF/Q-research) achterhalen welke behoefte en prioriteiten leven bij de organisatie om deze gedragsverandering door te voeren, en verankering in HR-processen en -systemen.

21 november 2014| Ernst & Young |

Area awareness programma

Ernst & Young

Door het samenvoegen van Ernst & Young lidfirma’s in een groot aantal landen ontstond Central Europe Area: 20 landen en 23.000 medewerkers (van Nederland tot en met Rusland en Kazachstan). Om cultuurverschillen te overbruggen en de samenwerking te bevorderen heb ik een CE Area Awareness Plan ontwikkeld gericht op het integreren van de landen en medewerkers. Hiervoor heb ik een area intranet opgezet met veel locale informatie en nieuws. Nadat iedereen bewust was van de cultuurverschillen is de nadruk gelegd op de aspecten die iedereen juist met elkaar deelt en gemeen heeft. Zo is bijvoorbeeld het CE Area Cookbook ontwikkeld. Het awareness programma is uitgerold in alle CE Area landen waarbij ik het internationale interne communicatieteam aanstuurde.

21 november 2014| Ernst & Young |

Viering 125-jarig bestaan

Ernst & Young

In 2008 bestond Ernst & Young in Nederland 125 jaar. Hiervoor heb ik een programma samengesteld zodat deze mijlpaal op verschillende momenten gedurende het jubileumjaar met verschillende stakeholders is gevierd. Het programma bestond uit een feest voor alle medewerkers met partner in Ahoy’, een bijeenkomst voor oud-partners, een voor gepensioneerden en een voor alumni. Daarnaast is een vaktechnisch boek uitgegeven en is het jaar afgesloten met een gala avond voor relaties in het concertgebouw in Amsterdam. In de aanloop naar de start van het jubileumjaar en het eerste moment van vieren (het feest) was ik verantwoordelijk voor een uitgebreid communicatieprogramma rondom het jubileum.

21 november 2014| Ernst & Young |

Implementatie alumniprogramma

Ernst & Young

Dit programma is opgezet voor ex-medewerkers van Ernst & Young Nederland. De belangrijkste taken die ik hiervoor heb uitgevoerd, betreffen de implementatie van het alumniregistratiesysteem en content management systeem, uitbreiding van het alumnibestand, upgraden van de alumni website en het uitwerken van een programma voor topalumni.

21 november 2014| Ernst & Young |

Ontwikkeling corporate story

Ernst & Young

De verankering van Our Values Statement is een traject geweest wat een aantal jaar heeft geduurd. Een van de ondersteunende activiteiten was de ontwikkeling van de corporate story van Ernst & Young dat onder mijn leiding tot stand is gekomen. Hiervoor heb ik eerst uitvoerig onderzoek laten doen door middel van interviews met mensen binnen en buiten de organisatie. Dit onderzoek resulteerde in een analyse die de basis heeft gevormd voor het verhaal zelf. Vervolgens heb ik het concept laten uitwerken en is het verhaal geschreven. Het resultaat is een prachtig boekje met als titel ‘Een firma met karakter’. Het geeft weer wie Ernst & Young is en waar ze voor staat.

21 november 2014| Ernst & Young |

Invoering intranet

Ernst & Young

Onder mijn leiding is in 2003 bij Ernst & Young in Nederland het Global Combined Intranet geïmplementeerd. Dit intranet werd voor de helft door Ernst & Young Global gevuld en de andere helft door de lokale redactie. Nederland was destijds een van de eerste drie landen waar dit systeem is ingevoerd en daarmee koploper binnen de wereldwijde Ernst & Young-organisatie. Hierdoor heb ik lidfirma’s in andere landen geholpen met de invoering van het intranet.

21 november 2014| Ernst & Young |