Director Individual Clients | Rabobank Amerstreek

Diana is a very motivated professional. In a difficult situation she swiftly set the direction and got her team members involved. She sets clear goals and has a clear vision on how to embed the marketing and communications profession in the organisation in the best way. I have come to know Diana as an open and pleasant colleague.

Jeroen Meerburg,
Director Individual Clients Rabobank Amerstreek
29 October 2014| Rabobank |

Chairman Board of Directors Rabobank | West-Brabant Noord

Diana is an excellent manager for teams that are going trough changes. She is an active and independent interim manager. To me active means ‘considering, thinking, daring and taking action’ and Diana shows a good balance in these four characteristics.

Diana has a clear vision about the Marketing and Communications profession, she enables these disciplines in the organisation, she monitors the necessary quality and ensures the individual roles of the people are in line with what is needed. Her level of quality is high, she expects that of her team members and shows the right model behaviour.

Her management style is open and transparent. She does not avoid an argument and at the same time respects possible accompanying issues. She can pretty easily change her style as necessary. In addition she has shown a good sensitivity concerning the consequences of her actions towards co-managers and members of the Board of Directors.

The commitment and flexibility that Diana showed during her one full year assignment were extensive. Consequently, I am extremely satisfied with the way she has fulfilled this assignment.

Hans Verdiessen,
Chairman Board of Directors Rabobank West-Brabant Noord
29 October 2014| Rabobank |

Senior businessconsultant | Rabobank Nederland

Ik heb Diana leren kennen als een zeer gedreven professional. Empatisch en sensitief maar als het moet ook hard op de inhoud.

Samen met Diana en het lokale projectteam heb ik een verbeterprogramma bij een grote lokale bank doorgevoerd waarbij Diana als geen ander de verbinding wist te leggen tussen de commerciële directoraten en de stafentiteit waar Diana interim-manager van was. Hierdoor is de bank in staat gesteld:

  • om meer langs gestandaardiseerde processen te gaan werken en verspillingen te reduceren.
  • de dynamiek in haar markt bewuster in te schatten.
  • zich bewust geworden dat er ook binnen een stafeenheid nog veel te winnen is in termen van efficiënt werken en een duidelijker taakafbakening.
  • Lean Six Sigma voor de gehele organisatie toepasbaar is.

 

Het enthousiasme waarmee Diana de theorie van Lean Six Sigma heeft doorvertaald naar haar eigen eenheid heeft mij en de projectmedewerkers veel positieve energie gebracht en heeft de bank geholpen bij het bereiken van een bovengemiddeld goed resultaat.

Ian John Koelewijn,
Senior businessconsultant Rabobank Nederland
21 November 2014| Rabobank |