Ik heb Diana leren kennen als een zeer gedreven professional. Empatisch en sensitief maar als het moet ook hard op de inhoud.

Samen met Diana en het lokale projectteam heb ik een verbeterprogramma bij een grote lokale bank doorgevoerd waarbij Diana als geen ander de verbinding wist te leggen tussen de commerciële directoraten en de stafentiteit waar Diana interim-manager van was. Hierdoor is de bank in staat gesteld:

  • om meer langs gestandaardiseerde processen te gaan werken en verspillingen te reduceren.
  • de dynamiek in haar markt bewuster in te schatten.
  • zich bewust geworden dat er ook binnen een stafeenheid nog veel te winnen is in termen van efficiënt werken en een duidelijker taakafbakening.
  • Lean Six Sigma voor de gehele organisatie toepasbaar is.

 

Het enthousiasme waarmee Diana de theorie van Lean Six Sigma heeft doorvertaald naar haar eigen eenheid heeft mij en de projectmedewerkers veel positieve energie gebracht en heeft de bank geholpen bij het bereiken van een bovengemiddeld goed resultaat.

Ian John Koelewijn,
Senior businessconsultant Rabobank Nederland