Directeur Particulieren | Rabobank Amerstreek

Diana is een zeer gemotiveerde professional. In een lastige situatie heeft ze snel een koers uitgezet en vervolgens haar mensen meegekregen. Ze zet duidelijke lijnen uit en heeft een duidelijke opinie over hoe haar vakgebied binnen de organisatie het best ingevuld kan worden. Ik heb Diana leren kennen als een integere en prettige collega.

Jeroen Meerburg,
Directeur Particulieren Rabobank Amerstreek
29 oktober 2014| Rabobank |

Directievoorzitter Rabobank | West-Brabant Noord

Diana is een uitstekende leidinggevende voor teams die een verandering moeten doormaken. Ze is een ondernemende en onafhankelijke interim manager. Ondernemend houdt voor mij in ‘kijken, denken, durven, doen’ en deze vier eigenschappen zijn bij Diana in een goede balans aanwezig.

Diana heeft visie op het vak marketing en communicatie, zij geeft deze disciplines een plek in de organisatie, ze bewaakt de kwaliteit welke geleverd moet worden en vertaalt dit naar de individuele rollen van de medewerkers. Diana legt de lat hoog, dat vraagt ze ook van haar teamleden, ze toont hierbij het juiste voorbeeldgedrag.

Haar stijl van leidinggeven is open en transparant. Ze gaat een confrontatie niet uit de weg en heeft aandacht voor pijnpunten die hierbij kunnen optreden. Zij kan daarbij redelijk makkelijk van stijl veranderen. Daarnaast heeft ze een goede sensitiviteit ten aanzien van de consequenties van haar handelen op collega-managers en directieleden getoond.

De inzet en flexibiliteit die Diana tijdens deze opdracht, die een vol jaar heeft geduurd, aan de dag heeft gelegd was groot. Ik ben dan ook buitengewoon tevreden met de wijze waarop zij deze opdracht heeft vervuld.

Hans Verdiessen,
Directievoorzitter Rabobank West-Brabant Noord
29 oktober 2014| Rabobank |

Senior businessconsultant | Rabobank Nederland

Ik heb Diana leren kennen als een zeer gedreven professional. Empatisch en sensitief maar als het moet ook hard op de inhoud.

Samen met Diana en het lokale projectteam heb ik een verbeterprogramma bij een grote lokale bank doorgevoerd waarbij Diana als geen ander de verbinding wist te leggen tussen de commerciële directoraten en de stafentiteit waar Diana interim-manager van was. Hierdoor is de bank in staat gesteld:

  • om meer langs gestandaardiseerde processen te gaan werken en verspillingen te reduceren.
  • de dynamiek in haar markt bewuster in te schatten.
  • zich bewust geworden dat er ook binnen een stafeenheid nog veel te winnen is in termen van efficiënt werken en een duidelijker taakafbakening.
  • Lean Six Sigma voor de gehele organisatie toepasbaar is.

 

Het enthousiasme waarmee Diana de theorie van Lean Six Sigma heeft doorvertaald naar haar eigen eenheid heeft mij en de projectmedewerkers veel positieve energie gebracht en heeft de bank geholpen bij het bereiken van een bovengemiddeld goed resultaat.

Ian John Koelewijn,
Senior businessconsultant Rabobank Nederland
21 november 2014| Rabobank |