Diana is een uitstekende leidinggevende voor teams die een verandering moeten doormaken. Ze is een ondernemende en onafhankelijke interim manager. Ondernemend houdt voor mij in ‘kijken, denken, durven, doen’ en deze vier eigenschappen zijn bij Diana in een goede balans aanwezig.

Diana heeft visie op het vak marketing en communicatie, zij geeft deze disciplines een plek in de organisatie, ze bewaakt de kwaliteit welke geleverd moet worden en vertaalt dit naar de individuele rollen van de medewerkers. Diana legt de lat hoog, dat vraagt ze ook van haar teamleden, ze toont hierbij het juiste voorbeeldgedrag.

Haar stijl van leidinggeven is open en transparant. Ze gaat een confrontatie niet uit de weg en heeft aandacht voor pijnpunten die hierbij kunnen optreden. Zij kan daarbij redelijk makkelijk van stijl veranderen. Daarnaast heeft ze een goede sensitiviteit ten aanzien van de consequenties van haar handelen op collega-managers en directieleden getoond.

De inzet en flexibiliteit die Diana tijdens deze opdracht, die een vol jaar heeft geduurd, aan de dag heeft gelegd was groot. Ik ben dan ook buitengewoon tevreden met de wijze waarop zij deze opdracht heeft vervuld.

Hans Verdiessen,
Directievoorzitter Rabobank West-Brabant Noord