229x229_banner_IBJaarprijs_VERSIE 2Op donderdag 12 februari is de finale en prijsuitreiking van de NIMA Internal Branding Jaarprijs 2014.

De 3 finalisten Alexander Monro Borstkankerziekenhuis, RET en Stedin strijden dan om deze prestigieuze prijs. De vakjury en het publiek bepalen die avond wie de winnaar is. Ben jij er ook bij?

Winnaars van voorgaande jaren zijn: het St Franciscus Gasthuis,  Etos, VVV en horeca-onderneming Lommerrijk.

 

Wil jij er ook bij aanwezig zijn?

Meld je dan aan via de NIMA-website aan.
Dag: Donderdag 12 februari
Tijd: van 16:00 uur tot  21:00 uur.
Locatie: Lommerrijk in Rotterdam (winnaar Internal Branding Jaarprijs 20213)

De finalisten zijn:

Alexander Monro Borstkankerziekenhuis

Alexander Monro Borstkankerziekenhuis is een organisatie waarvan de identiteit is gefundeerd op basis van de input van klanten en medewerkers. Bij deze organisatie fungeert het merk als een centrale hub; bij elke beslissing op wat voor gebied dan ook (product, facility, HR) worden de (merk-)waarden als uitgangspunt genomen. Daarmee stelt de jury vast dat het een organisatie is die te typeren is als een ‘living brand’ die feitelijk geen internal branding programma in de traditionele zin van het woord nodig heeft. De jury is positief over deze case omdat bij de opbouw van deze relatief jonge organisatie wel gelijk het juiste perspectief is gekozen (focus op klanten én medewerkers) en er duidelijk een aantal stappen zijn gevolgd.

RET

De jury is positief over deze case omdat aan veel punten is gedacht. Bijvoorbeeld om Internal Branding niet alleen op de medewerkers te richten maar ook op het management. Een ander zeer positief punt is dat het heel concreet is gemaakt. Ook getuigt de case van een realistisch en kritisch karakter; dit blijkt bijvoorbeeld uit het voorbeeld over de ‘klant-belevingscoaches’ en dat men stelt dat de zichtbaarheid van het MT voor de eerste leidinggevenden nog beter kan. Het Internal Branding traject is op meerdere punten goed uitgewerkt en geborgd.

Stedin

Het Internal Branding programma is in deze organisatie goed georganiseerd en wordt goed gefaciliteerd. Tevens is het op een adequate wijze opgenomen in de HR-cyclus. Op het eerste gezicht lijkt het programma wat eenvoudig maar er is wel een duidelijke focus aangebracht: de klant. In elke beslissing, projectplan of door de directie geschreven blog moet de klant terugkomen. Door deze ‘simpele’ gedachte weet Stedin Internal Branding daadwerkelijk in de organisatie te verankeren. Je zou kunnen zeggen dat dit een echt Rotterdamse aanpak is (‘geen woorden, maar daden’). Daarbij is er sprake van een mooi employee-management programma.

 

Voor meer informatie: NIMA Internal Branding Jaarprijs