Verschillende onderzoeken wijzen uit dat slechte interne communicatie een organisatie kan schaden. Het risico is groot dat medewerkers cynisch worden en geen idee hebben van hun bijdrage aan de organisatie. Slechte interne communicatie kan zelfs leiden tot een beroerd bedrijfsimago.

Dialoog ontbreekt

In de praktijk blijkt dat organisaties interne communicatie lastig vinden. Zo wordt er weliswaar gecommuniceerd over de strategie, maar toch begrijpen medewerkers de strategie veelal niet en weten ze ook niet hoe hun werk bijdraagt aan die strategie. Of de directie erkent de rol van […]