Woonstad Rotterdam

Bij Woonstad Rotterdam heb ik een nieuw intern communicatiebeleidsplan ontwikkeld om de interne communicatiestructuur en het proces te verbeteren. Daarnaast heb ik de interne communicatie rondom de totstandkoming van de nieuwe ondernemingsstrategie verzorgd. Hierbij heb ik de medewerkers telkens meegenomen in de verschillende stappen in het proces en de uiteindelijke strategie.

Daarnaast heb ik ook een analyse gemaakt van de ‘ist’-situatie van de organisatiecultuur en op basis hiervan een plan van aanpak geschreven waarmee Woonstad Rotterdam verder kan werken aan de gewenste organisatiecultuur.