ING Bank

De divisie Operations & IT Banking bij ING doorliep een groot transformatieprogramma en om deze divisie van ruim 11.000 mensen mee te krijgen in de veranderingen, was er sterke behoefte om vanuit een gezamenlijk vertrekpunt te werken: de corporate values van ING OIB. De values waren door het directieteam vastgesteld, en het was mijn taak om de verankering te borgen in de organisatie. Hiervoor heb ik een project board en een project team opgezet. Om te waarborgen dat alle activiteiten aansloten op de behoefte van de organisatie, is een sounding board opgezet waarin de verschillende departementen vertegenwoordigd waren. Daarnaast is telkens per kwartaal een aantal activiteiten vastgesteld en uitgerold om de values te verankeren. Na drie maanden is dit project overgedragen aan een vaste medewerker van de afdeling communicatie.